ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต วันวิสาขบูชา

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต วันวิสาขบูชา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตวันพระใหญ่  เนื่องในวันวิสาขบูชา” ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย เปิดเผยว่าเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเป็นวันพระใหญ่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้จัด โครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา” วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามหลักพุทธศาสนาถือว่า การสละเลือดเนื้อ อวัยวะแก่ผู้อื่น จัดเป็นทานอุปบารมีที่ได้กุศลสูง อีกทั้ง เป็นการรณรงค์กระตุ้นให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เป็นการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก กล่าวคือ เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก สำหรับในปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ในวันสำคัญดังกล่าว พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ จะร่วมทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม
และเวียนเทียนร่วมกัน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล ซึ่งการบริจาคโลหิตถือเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าว สอบถามรายละเอียด ได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101