“วิทยาลัยดุสิตธานี และ NIA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้ […]

Read More

มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดงาน “สร้างงาน สร้างอาชีพ พิชิตโควิด-19” เพื่อการพัฒนาอาชีพ พร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้ […]

Read More

หลักสูตร “การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี เรียนรู้และฝึกทักษะพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความประทับใจในทุกการพบปะ

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้ […]

Read More

“มาตรฐานสูงระดับวิทยาลัยดุสิตธานี” กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) เชื่อมั่นในคุณภาพ จัดตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นสากล

เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวยังคงเป็นธุรกิจที่จะเติบโตและสร […]

Read More