นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล เอ็ม.ดี.ข้าวสารตราไก่แจ้ ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒน

Read more