ขอแสดงความยินดีกับ รพ.เปาโล พหลโยธิน รพ.เอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

รพ.เปาโล พหลโยธิน รพ.เอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองการอ […]

Read More