สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบสุข จังหวัดกระบี่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read more

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read more

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดตราด เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read more

สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตน มอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้ผู้ทุพพลภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read more

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เดินหน้าเยี่ยมผู้ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

Read more

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ศรีสะเกษ-อุบลฯ เยี่ยมผู้ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

          เมื่อวันที

Read more