ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “รู้รอบ 360o ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทย โอกาสใหม่ภายใต้ข้อตกลง เขตการค้าเสรี (FTA)”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “รู้รอบ 360o ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ […]

Read More