CAT ผนึก OBON เปิดให้บริการ Free WiFi

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


CAT ผนึก OBON เปิดให้บริการ Free WiFi

               CAT เดินเครื่องจับมือพันธมิตรให้บริการ Free WiFi รอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร หวังช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0”

               วันนี้ (1 ธ.ค.63) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ลงนามร่วมกับ นาย รัตนพล วงศ์นภาจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท โอบีโอเอ็น จำกัด (OBON)  ในบันทึกความร่วมมือการให้บริการ Free WiFi Service ณ ห้องประชุม Ability 5 สำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ

               ความร่วมมือระหว่าง CAT และ OBON จะเป็นการนำทรัพยากรที่มีของทั้งสองหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Free WiFi ซึ่งนับเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีมากขึ้น ทั้งนี้เบื้องต้น CAT จะนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาให้บริการในพื้นที่ต่างๆ กว่า 200 จุด โดยมุ่งเน้นติดตั้งในสถานที่ที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งประชาชนที่ต้องการใช้งานสามารถใช้บริการ Free WiFi นี้ จะสามารถเริ่มใช้บริการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

               พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า “CAT ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์รายใหญ่ที่มีโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกครอบคลุมทั่วประเทศไทยและเชื่อมตรงสู่ทั่วโลก  มีความมั่นใจที่จะนำโครงข่ายของเรามาให้บริการ Free WiFi  ให้กับผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่ ได้มีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0”

               นายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท โอบีโอเอ็น จำกัด เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน ทุกคนมีความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ และทุกอย่างในชีวิตปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางโอบีเอ็นเห็นว่า @nt Free WiFi (แอ็นท์ ฟรี วายฟาย – ระบบสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย) ง่ายต่อการเข้าใช้งาน และมีแผนการติดตั้งในระยะเริ่มต้น ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล และทั่วประเทศในระยะถัดไป  และทางโอบีโอเอ็น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า @nt Free WiFi (แอ็นท์ ฟรี วายฟาย) จะช่วยให้ประชาชนคนไทย ก้าวสู่ยุค”ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0” โดยเราจะมีกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับโครงการ @nt Fee WiFi (แอ็นท์ ฟรี วายฟาย) ให้ผู้เข้าใช้งานได้ร่วมสนุกกับกลุ่มผู้สนับสนุน สุดท้ายนี้ทาง บริษัท โอบีโอเอ็น หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
– พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะ

 

บริษัท โอบีโอเอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด
– นายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์
  ประธานกรรมการบริหาร และคณะ

บริษัท สมาร์ท ไอซีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– ดร. ณัฐพัชญ์ คล้ายจินดาวริศ
  ประธานกรรมการบริหาร และคณะ

 

บริษัท Commscope-RUCKUS
– นายเอกชัย ไชยวุฒิ
  ผู้อำนวยการประเทศ และคณะ