DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
จากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” หรือ Government Smart Kiosk

DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ก.พ.ร. หมวดรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk” ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อบริการความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว “ใช้ เช็ก ชัวร์” ได้อย่างมั่นใจ ติดตั้งแล้ว 77 จุดทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น ภายใต้แนวคิด “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ด้วยจำนวนผลงานหน่วยงานของรัฐที่คว้ารางวัลกว่า 219 ผลงาน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้รับรางวัลจากผลงาน“ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)” ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการผู้อำนวยการ DGA เปิดเผยว่า ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ได้จัดทำขึ้นเพื่อบริการสำหรับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง “ใช้ เช็ก ชัวร์” ได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐในการตรวจสอบข้อมูล แจ้งนำส่งข้อมูล/ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับบริการได้เพียงนำบัตรประชาชนมาใช้บริการที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ อาทิ การตรวจสิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสุขภาพ ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป ตรวจสอบสิทธิ์รพ.ราชวิถี ตรวจสอบนัดหมายแพทย์รพ.รามาธิบดี ระบบตรวจสอบสิทธิ์ ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคล รพ.ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข) ตรวจสอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. โดยสามารถสั่งพิมพ์ เพื่อนำ QR code ไปสแกนในการชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้อีกด้วย รวมทั้งบริการของภาครัฐอื่นๆ อีกมากมาย โดยในอนาคต DGA จะมีการเพิ่มบริการและให้เหมาะสมมากขึ้น ปัจจุบันมีจุดให้บริการแล้วทั้งหมด 77 จุดครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งในเดือนกันยายนนี้จะขยายพื้นที่ติดตั้งอีก 42 จุด ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dga.or.th

“ความสำเร็จในครั้งนี้ โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การประปานครหลวง บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น สำหรับรางวัลเลิศรัฐที่ DGA ได้รับในปีนี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้ DGA สร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลภาครัฐมาอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันใจในการรับบริการจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น”นางไอรดา กล่าว

  • PR One Network