OCEAN LIFE ไทยสมุทร ปิดท้าย 70 ปี เดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนไทย มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้ เพื่อนำไปเข้ากองทุนพัฒนาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สนับสนุนในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ และอาจารย์ให้มีมาตรฐานที่เป็นเลิศในระดับสากลเพื่อนำมาพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นับว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีดีในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทรดำเนินมาตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา ด้วยหวังเห็นคนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป

  • : ชนาธิป แสงทอง