SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ชวนชาวไทยร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านชิ้นงานหัตถศิลป์ และนวัตศิลป์จาก หอนิทรรศการของ SACICT โดยมี นายภาวี โพธิ์ยี่, นางบุรฉัตร ศรีวิลัย, นายขนก ลิมปิพิชัย และคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมงานด้วย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เมื่อเร็วๆ นี้

  • PR400