ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้บริหารไทยยูเนี่ยน คว้ารางวัล ฟรีดอม อวอร์ด ออสเตรเลีย จากความพยายามต่อสู้เรื่องแรงงานทาสยุคใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กร […]

Read More