SAM รุกจัดกิจกรรมช่วยรายย่อย ผู้บริหารลงพื้นที่ให้คำปรึกษาลูกค้าถึงบ้าน ยอดปรับหนี้วันเดียว ได้ข้อยุติ 24.44 ล้านบาท

SAM ช่วยลูกค้ารายย่อยเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จ หล […]

Read More