SACICT ส่งท้ายงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ยิ่งใหญ่ ชวนชาวภาคใต้สัมผัสรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่า ร่วมสานต่องานหัตถศิลป์ไทย ไม่ให้เลือนหายจากแผ่นดิน

SACICT ส่งท้ายงาน “SACICT Mobile Gallery 2019&#82 […]

Read More

ร่วมสัมผัสพระราชจริยาวัตรที่งดงามของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกัน ผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019”

ร่วมสัมผัสพระราชจริยาวัตรที่งดงามของ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห […]

Read More