ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 🎉 ประกาศรับสมัครนิส […]

Read More

นิเทศ@นิด้าเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มิ.ย. 63!! มีทุนการศึกษาด้วยนะ

📌นิเทศ@นิด้าเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้ง […]

Read More

“นิเทศ@นิด้า เรามีหลักสูตรที่ช่วยให้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการสื่อสารอย่างยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเข้าใจ”

“นิเทศ@นิด้า เรามีหลักสูตรที่ช่วยให้รู้ลึกรู้จริงในเรื่ […]

Read More

หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิเทศ@นิด้า ขยายเวลารับสมัครรป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 มิ.ย. 63 นี้

“นิเทศ@นิด้า ให้โจทย์จริง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรี […]

Read More