เบนท์ลี เนวาด้า (Bently Nevada) เปิดศูนย์บริการดูแลและตรวจสอบจากระยะไกลในสิงคโปร์ให้บริการกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกครอบคลุมประเทศไทย

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ

Read more