สถาบัน NEA เตรียมจัดกิจกรรรม “Train the Creators” ในรูปแบบออนไลน์

สถาบัน NEA เตรียมจัดกิจกรรรม “Train the Creators” ในรูปแบบออนไลน์ เจาะลึกมุมมองการค้าระหว่างประเทศสร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่ตลาดโลก เสริมศักยภาพแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ในฐานะหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้และฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เตรียมจัดโครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า (Train The Creators) “เจาะลึกมุมมองการค้าระหว่างประเทศสร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่ตลาดโลก” โดยจะจัดการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดแรกในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สำหรับโครงการ Train the Creators เป็นการดำเนินการตามนโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการมุ่งมั่น พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “รุก เร่ง สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เพื่อช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อวางแผนธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิดและมุมมองต่างๆ ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านการให้ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ โดยวิทยากรที่มากความสามารถและประสบความสำเร็จในด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำการค้าระหว่างประเทศ” และ “เทคนิคการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้สำเร็จในยุคดิจิตอล”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี! ได้ที่ https://forms.gle/gE3MaN2RBBzurYPM7
หรือ https://nea.ditp.go.th
สำหรับการอบรมหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบค้ายุคใหม่ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://nea.ditp.go.th หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp หรือ DITP Service Center โทร. 1169 กด 1 หรือ Line: @nea.ditp