พาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรรม “Train the Creators” อย่างต่อเนื่อง เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

พาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรรม “Train the Creators” อย่างต่อเนื่อง เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

โครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า (Train The Creators) เป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “รุก เร่ง สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เพื่อช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อวางแผนธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิดและมุมมองต่างๆ ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านการให้ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ โดยวิทยากรที่มากความสามารถและประสบความสำเร็จในด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำการค้าระหว่างประเทศ” และ “เทคนิคการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้สำเร็จในยุคดิจิทัล”
จากความสำเร็จในการจัดโครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า (Train The Creators) ซึ่งจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจังหวัดแรก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์กว่า 264 คน

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จึงเตรียมจัดโครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า (Train The Creators) “เจาะลึกมุมมองการค้าระหว่างประเทศ สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่ตลาดโลก” ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง เป็นจังหวัดที่สอง โดยจะเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี! ได้ที่ https://bit.ly/TTCNakhonSi
หรือ https://nea.ditp.go.th

สำหรับการอบรมหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://nea.ditp.go.th หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp หรือ DITP Service Center โทร. 1169 กด 1 หรือ Line: @nea.ditp