ครบรอบ 25 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ พนง. ชุมชนและสังคม

ครบรอบ 25 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ พนง. ชุมชนและสังคม

25 ปีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกของ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งเป็นเสมือนสะพานบุญ สร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง และคนรุ่นใหม่ ได้มีธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม กล่าวในโอกาสครบรอบ 25 ปีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯว่า ทางเซเว่น อีเลฟเว่น เชื่อว่ากิจกรรมนี้เป็นเรื่องที่ดี และเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ตาย และสามารถจรรโลงจิตใจของชาวพุทธหรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่ชาวพุทธ เมื่อได้รับฟังคำสอน ได้รับฟังพระธรรมจะรู้สึกดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลายคนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ถาถ่มเข้ามาอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธรรมะจะนำพาให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ โดยทางเซเว่น อีเลฟเว่น จะจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป ทุกเที่ยงวันศุกร์สามารถชมไลฟ์สดผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL นอกเหนือจากนั้นยังติดตามได้ผ่านรายการพุทธปัญญาภิรมย์ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 ทุกวันเสาร์ เวลา 07.00-07.30 น.

นายยุทธศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในโอกาสครบรอบโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนิมนต์คณะพระเกจิอาจารย์จากวัด มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพฯ ร่วมสวดมหาสมัยสูตรหรือชุมนุมเทวดา ซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาสูตรหนึ่ง ที่เรียกว่ามหาสมัยสูตร หมายถึง เป็นสมัยหรือเป็นเวลาที่สำคัญที่สุด เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในโลกนี้จะมีสมัยหนึ่งที่เทวดามาชุมนุมพร้อมกันทั้ง 10 โลกธาตุ เมื่อใครได้สวดสูตรนี้จะมีผลานิสงฆ์ให้ได้เป็นที่รักใคร่เมตตาของเหล่าเทวดา โดยในสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่กรุงกบิลพัสดุ์  เชื้อพระวงศ์ทั้งฝ่ายศากยวงศ์ และโกลิยวงศ์ได้ให้ลูกหลานออกบวชฝ่ายละ 500 รวมเป็น 1,000 รูปพระองค์และได้ปฏิบัติในป่ามหาวัน ทั้งหมดได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกพระองค์ ทำให้ทวยเทพทั้ง 10 โลกธาตุตกตะลึง ต่างจะมาดูให้เห็นกับตาตนเอง จึงเป็นสมัยที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ มนต์บทนี้จึงเป็นบทที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเทวดานิยมสวดในโอกาสอันเป็นมงคล และสวดอาฏานาฏิยสูตรหรือภาณยักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป ณ อาคาร เดอะ ธารา ชั้น B 1 ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี โดยถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live แฟนเพจ CP All ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ไปพร้อมๆ กัน

 

ทั้งนี้ อานิสงฆ์ของการสวดอาฏานาฏิยสูตรหรือภาณยักษ์ พระสรภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพ ได้อธิบายความไว้ว่า เป็นมนต์ที่สำคัญในพระพุทธศาสนาที่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ได้แก่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวกุเวร ปรารภถึงบริษัทบริวารที่ชอบไปรังแกพุทธบริษัทที่ไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขา จึงได้รจนาอาฏานาฏิยปริตร ที่อาฏานาฏิยนคร ในชั้นจตุมหาราชิกา นำมาถวายพระพุทธเจ้าเพื่อมอบให้พุทธบริษัทปัดเป่าบริวารที่ไม่ดี พระพุทธเจ้าจึงรับไว้เพราะเห็นเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาในอนาคตกาล ในสมัยโบราณกาลก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากพระอารามต่างๆ สวดอาฏานาฏิยปริตร ทั้งสี่มุมเมืองพระนคร สามารถบรรเทาโรคภัยต่างๆ ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้ โดยสมัยก่อนทำในพระบรมมหาราชวัง และได้เป็นที่นิยมแพร่หลายไปตามหัวเมืองต่างๆ นี่คืออานิสงฆ์ของการสดับอาฏานาฏิยปริตรที่เป็นมงคลแก่ชีวิต

“ตลอดระยะเวลา 25 ปีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯได้จัดธรรมะบรรยายทุกรวมกว่า 1,200 ครั้ง ในแต่ละเดือนจะนิมนต์พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมาเทศนาธรรม รวมกว่า 959 รูป และฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะกว่า 159 คน ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจฟังธรรมะร่วมฟังธรรมะทั้งช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดี ๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถติดตามรับชมผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00 – 13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CP ALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดี ๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะ TikTok” นายยุทธศักดิ์กล่าว