“พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์” พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยี่ยมชม “วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่”

พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยี่ยมชม วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ พลวัฒน์ ศรีเรืองสุข ทีมนโยบาย Changemaker คิดเพื่อไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชม วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ ผู้นำการเกษตรแนวใหม่ ที่เรียกว่า Plant factory หรือ Vertical Farm เมื่อเร็วๆ นี้

Plant factory เป็นแนวคิดการจัดการเกษตรในระบบปิด มีการควบคุมน้ำ แสง อากาศ และคุมศัตรูพืชต่างๆ ระดับ Precision หรือเรียกว่าเกษตรแม่นยำ สามารถผลิตอาหารคุณภาพสูงจำนวนมากได้ในต้นทุนต่ำลง อาหารที่ผลิตอยู่ในระดับ Medical grade ผักโปแตชเซียมต่ำ เหมาะกับผู้ป่วยความดันสูง ผักผลไม้เมืองหนาว หรือ ทุกสภาวะภูมิอากาศ ปัจจุบัน วังรีมีข้อมูลในการผลิตพืช กว่า 30ชนิด ด้วยสูตรแตกต่างกัน ใช้ระบบ IOT(internet of things) ควบคุม 

ทีม Changemaker เองก็มีงานวิจัยพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น เห็ด Truffle เห็ดยานางิ ถั่วAlmond หรือ Superfood อื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อนำไปให้ทางเลือกเกษตรกร และส่งเสริมวิสัยทัศน์ ประเทศไทยครัวของโลก