พช. จับมือ ช้อปปี้ ดัน “โอทอปขึ้นเครื่อง” ขายออนไลน์ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์

พช. จับมือ ช้อปปี้ ดัน “โอทอปขึ้นเครื่อง” ขายออนไลน์ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์

เล็ก ดี มีคุณภาพทั่วไทย ในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี Shopee 11.11 Big Sale 2021

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ แพลตฟอร์ม SHOPEE จัดแคมเปญพิเศษ “OTOP ON BAORD” มหกรรมสินค้าโอทอปขึ้นเครื่องออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ คัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปพรีเมียมจำหน่ายบนเครื่องบิน จำหน่ายออนไลน์ พร้อมส่วนลดพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 9 พฤศจิกายน 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งเน้นการสร้างรายได้ และส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบิน โดยเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ ภายในใต้แนวทาง เล็ก ดี มีคุณภาพ และประสานสายการบิน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นไปจำหน่าย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบันผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 225 กลุ่ม/ราย รวม 1,229 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม การเดินทางหยุดชะงัก โดยเฉพาะการเดินทางทางเครื่องบิน ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับตามโครงการดังกล่าวไม่มีช่องทางการระบายสินค้า ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ขาดรายได้ จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

“กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มช้อปปี้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายบนเครื่องบิน เปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อนำสินค้าจำหน่ายผ่านช่องทางออไนลน์เพื่อทดแทนการจำหน่ายบนเครื่องบินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  โดยได้จัดทำเป็นไมโครไซต์พิเศษ https://shopee.co.th/OTOP ภายใต้แคมเปญ OTOP ON BOARD ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้ซื้อตลอดแคมเปญ จึงขอเชิญชวนมาช่วนกันอุดหนุนสินค้า  เล็ก ดี มีคุณภาพ ที่ผ่านการคัดสรร และยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศอีกด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวน

ด้านผู้แทน ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงแคมเปญพิเศษ “OTOP ON BOARD” ในครั้งนี้  พบกับสินค้าOTOP คัดสรรให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจในราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นและโค้ดส่วนลด โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อและอุดหนุนได้ที่เว็บไซต์กลาง https://shopee.co.th/OTOP  ทั้งนี้ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับพันธกิจของช้อปปี้ในการเดินหน้าส่งเสริมการฟื้นตัวของร้านค้าและผู้ขาย เพื่อช่วยให้ร้านค้าและผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่และสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้ในระยะยาวต่อไป โดยแคมเปญครั้งพิเศษนี้ ยังได้ร่วมเฉลิมฉลองไปกับมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี Shopee 11.11 Big Sale 2021 ที่ช้อปปี้เตรียมความคุ้มค่าและความบันเทิงมากมายมามอบให้พี่น้องชาวไทยทุกคน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/11-11