ENGNOW เปิดผลสำรวจปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน พร้อมวิเคราะห์แนวทางแผนการเรียน

ENGNOW เปิดผลสำรวจปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

พร้อมวิเคราะห์แนวทางแผนการเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

  

         การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยในปัจจุบัน ยังคงพบปัญหาหลากหลายเนื่องด้วยรูปแบบการสอน สถานการณ์ปัจจุบัน และการเข้าถึงการเรียนการสอนที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งในด้านการศึกษาพบว่า ปัญหาต่างๆยังคงอยู่ ซึ่งหลายฝ่ายกำลังหาทางแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครั้งนี้คุณพนิตพรรณ เอี่ยมนนท์ (คุณแอนท์) Advisor & Admin สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ENGNOW เปิดข้อมูลผลการสำรวจกลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 105 คน ในประเด็นปัญหา และความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเราว่า

         กว่า 33% ของผู้เรียน ประสบปัญหาเรื่องคำศัพท์ (Vocabulary) ผู้เรียนขาดคลังคำศัพท์และขาดทักษะการใช้งานคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์เพื่อใช้ในการสอบสนามต่างๆ

         21% ของผู้เรียนมีปัญหาด้านทักษะการพูด (Speaking-Conversation) ซึ่งผู้เรียนต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และต้องการสร้างบทสนทนากับคู่สนทนา แต่ไม่รู้ว่าประโยคในการพูดแบบที่ถูกต้องเป็นอย่างไร การออกเสียงที่ถูกต้อง รวมถึงการเริ่มและต่อบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ อุปสรรคหลักๆที่พบจะเป็นความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ ความกลัวในการใช้ภาษา กลัวการพูดหรือการใช้คำที่ผิด จึงทำให้ขาดทักษะการพูด

         ด้านไวยากรณ์ (Grammar) 14% ของผู้เรียนมีความสับสนและปรับใช้หลักไวยากรณ์ในแต่ละสถานการณ์ยังไม่ถูกต้องแม้ว่าจะศึกษามาหลายปี รวมถึงจำเป็นต้องใช้ในสนามสอบต่างๆ

         ทักษะด้านการอ่าน (Reading) กว่า 10% ผู้เรียนต้องการอ่าน ตีความ สรุปในความของบทความภาษาอังกฤษต่างๆให้เข้าใจ และรวมถึงการอ่านในระดับคำศัพท์อีกด้วย และ ด้านเทคนิค (Technique) ส่วนมากผู้เรียนอยากได้เทคนิคที่ทำให้การเรียนภาษาง่ายขึ้น และต้องการเทคนิครวบโดยรวมของทุกทักษะ อาจเป็นทักษะการจำ ทำความเข้าใจ หรือเป็นการสรุปย่อของหลักแกรมมาร์

        ปัญหาทักษะด้านการฟัง (Listening) กว่า 9% ที่ผู้เรียนต้องการได้รับฟังสำเนียง การออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะการฟัง ให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้มากที่สุด โดยที่อาศัยเครื่องมือ เช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประกอบการเรียน ที่ผู้เรียนต้องการให้เพิ่มตัวอย่างการออกเสียงเข้าไปด้วย เพื่อฝึกการออกเสียง

คุณพนิตพรรณ เอี่ยมนนท์ (คุณแอนท์)
Advisor & Admin

สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ENGNOW

       คุณแอนท์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “โดยจากผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าวนี้ ทางทีม ENGNOW นำข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับการเรียนการสอน และเพิ่มเครื่องมือเพื่อช่วยผู้เรียนตามความต้องการที่แจ้งมา ด้วยหัวใจหลักของการเรียนการสอนของ ENGNOW คือเราเน้นและให้ความสำคัญกับผู้เรียน รับฟังทุกความเห็น ความต้องการทุกอย่างที่ส่งเข้ามาทุกช่องทาง ทีมงานเก็บทุกข้อมูลเพื่อมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ENGNOW จะเป็นตัวช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยให้คนไทยเรียน และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ” คุณแอนท์กล่าวสรุป

        หากสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.engnow.in.th  หรือ Facebook Page: Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์