3 คำแรก ที่คุณเห็น จะเกิดกับการจัดงานหรืออีเวนต์คุณในปี 2022

3 คำแรก ที่คุณเห็น จะเกิดกับการจัดงานหรืออีเวนต์คุณในปี 2022

3 คำแรกที่เห็น จะเกิดกับการจัดงานหรืออีเวนต์คุณในปี 2022 คุณเห็นคำว่าอะไรกันบ้าง?

มาเรียนรู้วิธีจัดงานอย่างมืออาชีพ กับ 2 หลักสูตรใหม่ “หลักสูตรความรู้พื้นฐานการจัดงานแสดงสินค้า” 

และ “ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการจัดงานไมซ์” ได้ที่ https://elearning.tceb.or.th/