ทีเคเอส เคมิคอล คว้า 3 รางวัลประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดร วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนางสาวนลิน ตั้งคารวคุณ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด หนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตกลุ่มสารระเหย (ทินเนอร์ น้ำมันทาบ้าน น้ำมันทาไม้น้ำมันผสมสี น้ำมันสน) กลุ่มสารยึดเกาะ (กาวลาเท็กซ์ กาวยาง) และสีทาอาคาร รวมถึงการบริการทางด้านรับเหมาทาสีและงานทำความสะอาด รับรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Awards) รางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste Achievement Awards) ซึ่งมอบให้แก่โรงงานที่สามารถจัดการของเสียทุกรายการโดยไม่มีการกำจัดแบบฝังกลบ และรางวัล 3Rs+ Awards ด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาตร์ และประสิทธิภาพในการลดปริมาณของเสียที่ต้องจำกัด ระดับเหรียญทอง จากนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆนี้

โครงการดังกล่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด และสร้างความรู้ ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรมในการจัดการกากอุตสาหกรรมหรือการนำของเสียที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs โดยนำหลักการ KAIZEN เข้ามาเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสีย และสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)