เปิดรับสมัครโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ สำหรับน้องๆ 11-17 ปี พัฒนาภาษาอังกฤษ เริ่มเรียน มี.ค.-พ.ค.66

การศึกษานิวซีแลนด์เปิดรับสมัครโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์
สำหรับน้องๆ 11-17 ปี พัฒนาภาษาอังกฤษ เริ่มเรียน มี.ค.-พ.ค.66

รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่า โครงการเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ (New Zealand Summer Camp) ประกาศเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนไทย อายุระหว่าง 11-17 ปี ร่วมเปิดประสบการณ์เรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่ 3-8 สัปดาห์ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม และเมษายน ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน) เลือกเรียนได้หลายจุดหมายปลายทาง

นักเรียนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆทั้งจากในและนอกห้องเรียนกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ช่วยพัฒนาทั้งทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน โดยน้องๆนักเรียนไทยจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับโรงเรียนนิวซีแลนด์ และวิชาเรียนพื้นฐานกับนักเรียนนิวซีแลนด์ในระบบการเรียนการสอนจริง และสภาพแวดล้อมห้องเรียนนิวซีแลนด์จริงๆ ที่สามารถใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้ทุกอย่างไม่ต่างจากนักเรียนนิวซีแลนด์ รวมทั้งพักกับครอบครัวนิวซีแลนด์ที่จะช่วยดูแลนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว ดูแลความปลอดภัย และมีกิจกรรมให้ทำร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังมีระบบ Buddy ที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคนในโครงการซัมเมอร์ทัศนศึกษาภายในนิวซีแลนด์ ให้ทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกอาทิตย์ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์

พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจให้น้องๆเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ สอบถามรายละเอียดโปรแกรมกับตัวแทนแนะแนวการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ที่ช่วยทั้งการสมัครเรียน รวมทั้งขอวีซ่าและจองรายการต่างๆ และที่พักให้ รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.learnenglishnewzealand.com/nzsummer หรือ สอบถามได้ที่ Line ID:@NZEnglish