หอการค้าไทยจีน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักธุรกิจจีนทั่วโลก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 (The 16th World Chinese Entrepreneurs Convention :WCEC) พร้อมด้วยนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน ,นาย บุญยงค์ ยงเจริญรัตน์ รองประธานหอการค้าไทย-จีน ,ดำเนินงานแถลงข่าวโดยผู้ประกาศ ณัฐพงศ์ นำศิริกุล

ภายในงาน นายชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านต่างๆ โดยได้ดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต การจัดแถลงข่าวการจัดการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ในวันนี้ ถือว่าเป็นงานที่มีนักธุรกิจชาวจีนจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม และมีครอบครัวหรือผู้ติดตามร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยวภายในย่านต่างๆ อีกด้วย นับเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือน และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครยินดีให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ซึ่งภายในงานนายจุรินทร์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีของไทยที่มีโอกาสเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักธุรกิจชาวจีนจากทุกมุมโลก คาดการณ์กว่า 4,000 คน จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของไทยในอนาคต ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตนยินดีร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน เพราะจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน เมืองไทยมีนักธุรกิจเชื้อสายจีนจำนวนมากมีส่วนสำคัญพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยยาวนานจนถึงวันนี้

   

             

ตัวเลขการค้าระหว่างไทยกับจีนปี 2565 จีนเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 1 ของไทย มูลค่าการค้าระหว่างกัน 3.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 18% ของการค้าไทยค้ากับทั้งโลก อัตราการเติบโตทางการค้าปีที่แล้วกับจีนบวก 1.53% ตนมีส่วนช่วยผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนที่เป็นรูปธรรม โดย กระทรวงพาณิชย์ลงนามความร่วมมือรูปแบบพิเศษ เรียกว่า “mini FTA” กับหลายเมืองหลายมณฑลของจีน ที่ประสบความสำเร็จและบังคับใช้แล้วคือ กระทรวงพาณิชย์ไทยกับมณฑลไห่หนาน กับมณฑลการซู่ และจะลงนามวันที่ 1 มี.ค. นี้ คือ กระทรวงพาณิชย์ไทยกับเซินเจิ้น และกับยูนนานในอนาคต เป็นรูปธรรมทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับจีนที่ลงลึกถึงระดับ mini FTA

หอการค้าไทย-จีน ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งมีส่วนสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน เป็นกลไกที่มีศักยภาพ สร้างสรรค์เศรษฐกิจการค้าของไทยให้ดีขึ้นตลอดมา โดยศักยภาพหอการค้าไทย-จีน จะทำหน้าที่ให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้เป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือน ต่อยอดความสัมพันธ์ 2 ประเทศทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและทุกด้านให้เจริญก้าว พร้อมต้อนรับนักธุรกิจชาวจีนโลกและสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพการจัดงานสืบไป

ทั้งนี้ หอการค้าไทย-จีน กำหนดจัดการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ขึ้น เพื่อให้นักธุรกิจจีนทั่วโลกกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสามัคคีของนักธุรกิจจีน สืบสานประเพณีและจิตวิญญาณอันดีงามของประชาชาติจีนและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของนักธุรกิจจีนในโลก ผ่านการหารือในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสวัสดิการสาธารณะ เล่าเรื่องราวของนักธุรกิจจีน เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลกับมาตุภูมิ ซึ่งกำหนดระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่าจะมีนักธุรกิจชาวจีน และนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ลาว กัมพูชา เมียนมา มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี และอังกฤษ รวมกว่า 2,000 คน และคาดว่าจะมีผู้ติดตามรวมกว่า 4,000 คน ร่วมเดินทางเยือนประเทศไทย สำหรับนักธุรกิจจีนและนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยในประเทศไทยประมาณ 1,000 คน จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย