เปิดรับสมัครแล้ว “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566”

เปิดรับสมัครแล้ว! ?✨
.
“บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566”
รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อแผ่นดินด้วยบทเพลง
เสียงร้อง เสียงดนตรี และบทเพลงแห่งความหมายของคุณ จะเป็นสิ่งงดงามที่ช่วยปลูกฝังความดีและสนับสนุนให้เกิดความรักและความสามัคคีในสังคมไทย
.
ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้มีความสามารถด้านดนตรี ร่วมประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง และการแสดงวงดนตรี บนเวทีมิวสิกอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์ ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล รวมกว่า 50 รางวัล
?️ ระยะเวลาการรับสมัคร: วันนี้ – 29 กรกฎาคม 2565 (ภายในเที่ยงคืน)
.
✍? การสมัครประกวด “ประเภทการแต่งเพลง”
1. เลือกทำนองเพลงจากเพลงโจทย์ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1ZPxKkhvL6K0teW6XbRUBoG1mH-dti8zu?fbclid=IwAR1o1DsfOPnNyEUd4pD_V5QLHWuAQejmNklqsXidlbYT9rSYHF9Mesx3YVQ
เพื่อใส่เนื้อร้องให้ตรงกับทำนอง ในกรณีที่ผู้แข่งขันสามารถประพันธ์ทำนองได้ด้วยตนเอง สามารถส่งผลงานที่ประพันธ์คำร้อง และทำนองของตนเองเข้าร่วมแข่งขันได้ด้วย
.
2. เขียนแนวคิดและไอเดียของการเขียนเพลง
.
3. กรอกข้อมูลในใบสมัคร และอัปโหลดเนื้อเพลง พร้อมแนวคิดในรูปแบบไฟล์ PDF
.
?เกณฑ์การให้คะแนนรอบแรก
1. เนื้อหาและความหมายของเพลง
2. อักขระวิธีในการเขียนเนื้อเพลง
3. ความคิดสร้างสรรค์
.
* แต่ละคนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
?? ลงทะเบียนประเภทการแต่งเพลงได้ที่ :
https://forms.gle/bpwDarTwnqoSVpE39
.
?️การสมัครประกวด “ประเภทการขับร้อง”
1. เลือกเพลง 1 เพลงจากโจทย์เพลงในรอบคัดเลือก
– มาร์ชไทยคือไทย
– สู้เพื่อแผ่นดิน
– เพราะเธอคือ ประเทศไทย
– อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
– คนไทยรักกัน
– ดุจดั่งสายฟ้า
– รักเธอประเทศไทย
– ประเทศไทยต้องชนะ
– จะไม่ทิ้งกัน
– บ้านเกิดเมืองนอน
– เธอผู้ไม่แพ้
– รักกันไว้เถิด
– ของขวัญจากก้อนดิน
– รูปที่มีทุกบ้าน
– เราสู้
– ตื่นเถิดชาวไทย
– แผ่นดินของเรา
– ต้นไม้ของพ่อ
– ความฝันอันสูงสุด
– ธงชาติ
– พ่อแห่งแผ่นดิน
– คนไทยรักกัน
– ศรัทธา
– กำลังใจ
– ยังยิ้มได้
– เล่าสู่กันฟัง
– แสงสุดท้าย
– ฟ้าเปลี่ยนสี
– ชีวิตลิขิตเอง
– ไม่ยอมหมดหวัง
– ไม่แข่งยิ่งแพ้
– Live and Learn
– ฤดูที่แตกต่าง
– ชีวิตยังคงสวยงาม
– พลังงานจน
– ขอบคุณทีรักกัน
– จากบัลลังก์สู่พื้นดิน
– งาม
– ร้อยเส้นด้าย
– ไม่ยอมแพ้
.
2. ทำการ cover เพลงในรูปแบบคลิปเสียงหรือวิดีโอ โดยเป็นการขับร้องแบบบุคคลเดี่ยว
.
3. กรอกข้อมูลในใบสมัคร และอัพโหลดคลิปการ cover
.
?เกณฑ์การให้คะแนนรอบแรก
1. คุณภาพเสียงและเทคนิคการร้อง
2. ความถูกต้องและความพร้อมเพรียงในการแสดงของทำนอง เนื้อร้องและจังหวะ
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น
* แต่ละคนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
??ลงทะเบียนประเภทการขับร้องได้ที่ :
https://forms.gle/UZiNpvKUicTyCETp6

?การสมัครประกวด “ประเภทวงดนตรี”
.
1. เลือกเพลง 1 เพลงจากโจทย์เพลงในรอบคัดเลือก
– มาร์ชไทยคือไทย
– สู้เพื่อแผ่นดิน
– เพราะเธอคือ ประเทศไทย
– อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
– คนไทยรักกัน
– ดุจดั่งสายฟ้า
– รักเธอประเทศไทย
– ประเทศไทยต้องชนะ
– จะไม่ทิ้งกัน
– บ้านเกิดเมืองนอน
– เธอผู้ไม่แพ้
– รักกันไว้เถิด
– ของขวัญจากก้อนดิน
– รูปที่มีทุกบ้าน
– เราสู้
– ตื่นเถิดชาวไทย
– แผ่นดินของเรา
– ต้นไม้ของพ่อ
– ความฝันอันสูงสุด
– ธงชาติ
– พ่อแห่งแผ่นดิน
– คนไทยรักกัน
– ศรัทธา
– กำลังใจ
– ยังยิ้มได้
– เล่าสู่กันฟัง
– แสงสุดท้าย
– ฟ้าเปลี่ยนสี
– ชีวิตลิขิตเอง
– ไม่ยอมหมดหวัง
– ไม่แข่งยิ่งแพ้
– Live and Learn
– ฤดูที่แตกต่าง
– ชีวิตยังคงสวยงาม
– พลังงานจน
– ขอบคุณทีรักกัน
– จากบัลลังก์สู่พื้นดิน
– งาม
– ร้อยเส้นด้าย
– ไม่ยอมแพ้
2. ทำการ cover เพลงในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 12 คน (หากเป็นวงคณะนักร้องประสานเสียงไม่สามารถใช้ ดนตรีประกอบ หรือ Backing track ในการแข่งขัน)
.
3. กรอกข้อมูลในใบสมัคร และอัพโหลดคลิปการ cover
.
?เกณฑ์การให้คะแนนรอบแรก
1. ทักษะทางดนตรี
2. ความถูกต้องและความพร้อมเพรียงในการแสดงของทำนอง เนื้อร้องและจังหวะ
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น
.
* แต่ละวงสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
??ลงทะเบียนประเภทวงดนตรีได้ที่ :
https://forms.gle/4f7oJfhr4qY8a65H7
.
มาร่วมกันสร้างบทเพลงแห่งความหมาย ปลูกฝังความดีให้เกิดความรักและความสามัคคีในสังคมไทยต่อไป
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 29 กรกฎาคม 2565 (ภายในเที่ยงคืน)
.
ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทาง Facebook Page: บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ?
.
#บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์
#SongsforThailand
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
#กอรมน