ราคาพื้นที่โฆษณา

ราคาลงโฆษณา www.cheezesociety.com

Code

H 1

Position

Pop Up Banner

Size

800x457

THB/Month

2,500

THB / 3 Month

6,000

A - 1-3 (สไลด์ 3)

AA 2-2 (สไลด์ 2)

AA 3-3 (สไลด์ 3)

Rotated

Rotated

Rotated

728 x90 px

300 x250 px

300 x250 px

200

150

150

550

400

400

B - 1 (5 slot)

B - 2 (3 slot)

B - 3 (1 slot)

Slide Show

Slide Show

Over Footer

728 x300 px

728 x90  px

300 x 250 px

250

150

150

600

400

400

อัตราค่าโพสต์ข่าว รายเดือน

รายเดือน

 3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

500.-

1,200.-

2,800.-

5,500.-

โพสต์ข่าวได้เดือนละ  10 ข่าว แบนเนอร์โปรโมท 1 ตำแหน่ง พร้อมปักหมุดข่าว 3 วัน

โพสต์ข่าวได้เดือน 30 ข่าว แบนเนอร์โปรโมท 1 ตำแหน่ง พร้อมปักหมุดข่าว 7 วัน

โพสต์ข่าวได้เดือนละ  50 ข่าว แบนเนอร์โปรโมท 1 ตำแหน่ง พร้อมปักหมุดข่าว 7 วัน ให้เลือกข่าวที่ต้องการ

โพสต์ข่าวได้เดือนละ ไม่จำกัด แบนเนอร์โปรโมท 1 ตำแหน่ง พร้อมปักหมุดข่าว 7 วัน ให้เลือกข่าวที่ต้องการได้ 3 ข่าว

***ทุกแพคเกจการโพสต์ข่าว สามารถฝากรูปภาพประกอบได้ไม่เกิน 5-8 ภาพ ***

ปักหมุดข่าวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ละ 400 บาท

เช่าพื้นที่วางแบนเนอร์โปรโมท ทุกตำแหน่ง ปักหมุดฟรี 3 วัน

วิธีการชำระเงินค่าเช่าพื้นที่บนเว็บไซต์ (หักภาษี 3% ค่าบริการ)
ชื่อ นางสาวปทิตตา ดำรงทรัพกิจ  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101200371104

ธนาคาร

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี

ปทิตตา ดำรงทรัพกิจ

030-7-18113-1

บิ๊กซีประชาอุทิศ 90

ออมทรัพย์

ปทิตตา ดำรงทรัพกิจ

745-2-61798-0

ราษฎร์บูรณะ

ออมทรัพย์

ปทิตตา ดำรงทรัพกิจ

985-9-83923-9

บิ๊กซีประชาอุทิศ 90

ออมทรัพย์

ปทิตตา ดำรงทรัพกิจ

0993516633

-

ออมทรัพย์

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาจัดสรรพื้นที่และพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับข่าวของทุกๆ ท่านต่อไป