“เบน ชลาทิศ” มีตะลึง “ไก่-สมพล” ยัดพุงให้กาง ท่าทางมือไม้อ่อนแปลงโฉมจัดเต็มแข่งกรรมการเงาเสียงใน “กิ๊กดู๋”

“เบน ชลาทิศ” มีตะลึง “ไก่-สมพล” ยัดพุงให้กางท่าทางมือไม […]

Read More