แคทเธอรีนเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด” กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์

แคทเธอรีนเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด” กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภายในงานมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายการจัดงานและประชาชนที่ให้ความสนใจ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานนี้จัดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือกันจัดกิจกรรมขึ้นมา

ผลิตภัณฑ์แคทเธอรีน มีวางจำหน่ายแล้วที่ ช่องทางกลุ่มร้านค้า Traditional Trade (ร้านเครื่องสำอาง ร้านสมุนไพร ร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับผม ร้านสะดวกซื้อท้องถิ่นต่างจังหวัด และ ร้านค้าทั่วไป) และ ช่องทางกลุ่ม Modern Trade ร้านตำรับไทย และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call Center ศูนย์บริการข้อมูล (02) 749-4305-7 หรือ LINE Official Account : @catherine_inter , Facebook Fan Page : Catherine Inter , Instagram : catherine_inter