แคทเธอรีนเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด” กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์

แคทเธอรีนเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด” กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภายในงานมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายการจัดงานและประชาชนที่ให้ความสนใจ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานนี้จัดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือกันจัดกิจกรรมขึ้นมา

ผลิตภัณฑ์แคทเธอรีน มีวางจำหน่ายแล้วที่ ช่องทางกลุ่มร้านค้า Traditional Trade (ร้านเครื่องสำอาง ร้านสมุนไพร ร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับผม ร้านสะดวกซื้อท้องถิ่นต่างจังหวัด และ ร้านค้าทั่วไป) และ ช่องทางกลุ่ม Modern Trade ร้านตำรับไทย และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call Center ศูนย์บริการข้อมูล (02) 749-4305-7 หรือ LINE Official Account : @catherine_inter , Facebook Fan Page : Catherine Inter , Instagram : catherine_inter

  • https://www.evergloryinter.com
  • info@evergloryinter.com
  • Sirikanya Panniam
  • บริษัท เอเวอร์กลอรี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
  • www.zapsociety.net | www.prthailand.net | www.prthainews.com | www.zizzigo.net | www.zabprthai.com | www.zabvariety.com | www.weprthai.net
%d bloggers like this: