กระดาษชำระเจนเทิล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับโควิด-19

บริษัท ครีเดนซ์ จำกัด (กลุ่มวังขนาย) นำผลิตภัณฑ์กระดาษชำระแบรนด์เจนเทิลจำนวน 2,400 ม้วน ส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
ที่มีหน้าที่แบ่งเบาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลหลัก โดยรับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่รุนแรงมากกว่า 870 เตียง
ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564