บริษัท ครีเดนซ์ จำกัด ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 มอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวังขนาย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท ครีเดนซ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้กลุ่มวังขนาย
มอบกระดาษทิชชู่ เฟสต้า เบสต้า จำนวน 5,040 ห่อ และ น้ำตาลดีเมอเรร่า วังขนาย 250 กิโลกรัม

ให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
เพื่อช่วยกันบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยมี ปอ ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์, บูม สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง และดาว อภิสรา เกิดชูชื่น
พิธีกรชื่อดังจาก รายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว เป็นผู้รับมอบ

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564