รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินและพันธมิตร รวมใจสู้ภัยโควิด – 19 มอบสิ่งของจำเป็นมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท ให้แก่ชุมชนพื้นที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

การรถไฟแห่งประเทศไทยจับมือรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน และพันธมิตร มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ อาหาร ซิมทรูมูฟ เอช แก่ชุมชนในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทั้ง 8 สถานี

กรุงเทพมหานคร— นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ซีพีแรม จํากัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (โลตัส) สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตลาดกระบัง อบต.หนองปรือ และ สถานีตำรวจในพื้นที่ จัดกิจกรรม “รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินและพันธมิตร รวมใจสู้ภัยโควิด – 19” ร่วมมอบหน้ากากอนามัยจำนวนรวม 45,000 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์จำนวนรวม 5,000 ชิ้น ถุงยังชีพ พร้อมขนมปัง และน้ำดื่ม จำนวนรวม 800 ชุด และซิมทรูมูฟ เอช จำนวนรวม 800 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเริ่มนำร่องมอบให้แก่พื้นที่เขตราชเทวีเป็นแห่งแรก และจะทยอยมอบให้เขตอื่น ๆ จนครบทั้ง 8 สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อไป
นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความห่วงใยประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตพื้นที่ใกล้เคียงเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จึงได้ประสานกับ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ชุมชนในวันนี้
“ต้องขอขอบคุณ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน สำหรับความร่วมมือในการนำอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด 19 ถุงยังชีพ อาหาร และ ซิมทรูมูฟ เอช มาร่วมมอบให้แก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในชุมชน ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในวันนี้จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้”
นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด กล่าวว่าความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตร ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมยืนยัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้ความสำคัญกับการดูแล และพัฒนาสังคมในทุกมิติอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
“ขอบคุณบริษัทพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันนำสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรม รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินและพันธมิตร รวมใจสู้ภัยโควิด – 19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี” เนื่องในโอกาส ซีพี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 จึงได้เชิญหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และบริษัทต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยการนำสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาร่วมสนับสนุนชุมชนอย่างเร่งด่วน โดยมอบผ่านสำนักงานเขตเพื่อนำไปใช้ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน และนำไปสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการดูแลประชาชนในชุมชนตามแนวรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นจำนวนรวม 800 ชุด ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกท่านให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้ไปได้ด้วยกัน”
ด้านนางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวจการเขตราชเทวี ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมนำสิ่งของจำเป็นมามอบให้แก่สำนักงานเขตราชเทวีในการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตฯ จะรีบนำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่กำลังเดือนร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเร่งด่วนต่อไป
“ในนามของตัวแทนเขตราชเทวี ขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ซีพีแรม จํากัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (โลตัส) ที่ได้มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี และได้นำสิ่งของจำเป็นมาร่วมมอบให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตราชเทวี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป”

###