ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ “สารแอนโดรกราโฟไลด์” ในผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อการรักษา covid 19

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ “สารแอนโดรกราโฟไลด์”
ในผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อการรักษา covid 19