ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18”

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18” วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2564 ณ MBK Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า MBK Center