ผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ   ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔  ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  เขตบางกอกใหญ่  เพื่อให้เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง การบำบัดฟื้นฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนาและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

? เช็ค สั่งจ่ายในนาม  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

? โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี  ๐๑๗-๒-๓๕๐๙๘-๓
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี  ๐๖๗-๒-๕๑๓๘๓-๙
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย เลขที่บัญชี  ๑๑๙-๐-๖๓๓๖๕-๙
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักนานาเหนือ เลขที่บัญชี  ๐๐๐-๑-๘๙๒๕๘-๔ 

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๒-๐๗๓๙  ๐๒-๔๑๒-๑๑๙๖ และ ๐๘๖-๘๐๒-๗๒๑๐

โทรสาร ๐-๒๔๑๒-๙๘๓๓  

อีเมล์ : cpcrdonation@gmail.com

www.thaichildrights.org