ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่นฯ ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก หลังน้ำท่วม

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่นฯ
ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก หลังน้ำท่วม

โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียน
บ้านเตว็ดนอก ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปรับปรุงและส่งมอบรั้วโรงเรียนหลังประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายอย่างหนัก
นายสำเริง พรมฉิน กำนันตำบลทับผึ้งและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก กล่าวว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยจะคลี่คลายลงไปแล้ว หลายพื้นที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเพื่อให้ทุกชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ดังเดิม โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก ได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ นำทีมโดยคุณกุสุมา อุดมเกตุ ผู้จัดการเขตพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ฟื้นฟูปรับปรุงและส่งมอบรั้วโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ทั้งนี้ ตลอดช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ “เตี้ยนหมู่” และน้ำทะเลหนุน จนทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ “ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์” และ ”ทีมบรรเทาสาธารณะภัยเซเว่นฯ” ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงการส่งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด อาทิ สุโขทัย ชัยภูมิ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น นำน้ำดื่มและข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงของใช้จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย ฯลฯ ตามปณิธานองค์กรของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”