นักเรียนไทยคึกคักพร้อมบินเรียนต่อไฮสคูลนิวซีแลนด์ นับถอยหลังนิวซีแลนด์เปิดประเทศ 1 ส.ค. 65 นี้

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ หลังนิวซีแลนด์ปิดประเทศนานกว่า 2 ปี  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนไทยชุดแรกพร้อมบินไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา (High School) ตามที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศให้นักเรียนระดับ High school เข้าประเทศเป็นครั้งแรก 1 สิงหาคม 2565 นี้ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนไทยสู่การกลับไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Education New Zealand (ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำเทศไทย ร่วมกับ บริษัทตัวแทนที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ และเคทีซี ได้จัดงาน Welcome Back to New Zealand ปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่จะบินไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ (New Zealand Pre-departure Orientation) เพื่อแนะแนวให้คำแนะนำปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนไทยที่จะบินไปเรียนต่อในระดับ High School ที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 60 คน รวมทั้ง คุณสู่ขวัญ และคุณโชค บูลกุล ที่เตรียมความพร้อมให้ น้องปราบ ลูกชายคนเก่งไปเรียน High School ที่นิวซีแลนด์ด้วย โดยมี นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมให้คำแนะนำ ณ KTC ที่ UBC2

นิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่ส่งลูกๆไปเรียนต่อ เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงติดอันดับต้นๆของโลก การศึกษาของนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นสูง สอนให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  สร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ค้นหาศักยภาพและความชอบของเด็ก เพื่อนำไปสู่อาชีพในอนาคต ได้รู้จักการใช้ชีวิตจริง ไม่ใช่แค่ในทฤษฎี อีกทั้งนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้คนเป็นมิตร ธรรมชาติสวยงาม สภาพแวดล้อมปลอดภัยเหมาะต่อการศึกษา และเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

ในแต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และในปี 2019 ก่อนเกิดโรคระบาดโควิด 19 มีนักเรียนต่างชาติกว่า 118,000 คนเรียนในนิวซีแลนด์ รวมถึงนักเรียนไทย ในปี 2019 มีนักเรียนไทยศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 3,000 คน  โดยเฉพาะในระดับ High School  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักเรียนไทยในระดับ High School ไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์มากที่สุดใน South East Asia

นิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้สู่อนาคต (future-focused education) โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1  ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จากการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index 2019 โดย The Economist Intelligence Unit  

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวการศึกษานิวซีแลนด์ได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.com หรือ Line@nzenglish