รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จับมือ ENZ จัดค่ายสอนโค้ดดิ้ง

รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จับมือ ENZ  จัดค่ายสอนโค้ดดิ้ง
ส่งเสริมเยาวชนไทยคิดเป็นระบบ – พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และ Code Avengers ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการศึกษาออนไลน์ระดับโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งนิวซีแลนด์-เอเชียเทค ประจำปี 2022 (2022 #NZASIATECH CODE CAMP) ส่งเสริมให้เยาวชนไทยคิดอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับนักเรียนจากนิวซีแลนด์ และนักเรียนจากทวีปเอเชียอีก 7 ประเทศ

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายเบน เบอโรวส์ (Mr.Ben Burrowes) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย ENZ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับน้องๆตัวแทนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่ผ่านการอบรม โดยมี นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ร่วมด้วยคณาจารย์ และ นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ค่ายพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งนิวซีแลนด์-เอเชียเทค ประจำปี 2022 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนและเยาวชนไทยให้มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบแบบแผน การวิเคราะห์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการทำงานร่วมกับนักเรียนต่างชาติผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมโค้ดดิ้ง และประกวดการสร้างเว็บไซต์ภายใต้คอนเซ็บต์ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม – วิเคราะห์โจทย์ว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ในการท่องเที่ยวในประเทศของคุณอย่างไร?” ร่วมกับนักเรียนมัธยมศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ และจากอีก 7 ประเทศในทวีปเอเชียที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมทั้งหมด 8 ประเทศ

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งนิวซีแลนด์-เอเชียเทค ประจำปี 2022 นี้ ได้นำนักเรียนระดับมัธยมปลายจาก 8 ประเทศ แบ่งเป็น 8 ทีม (ตามประเทศ) แต่ละทีมมีสมาชิก 6 คน สำหรับประเทศไทย เป็นน้องๆระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มาเข้าร่วมทำกิจกรรมในแคมป์สอนโค้ดดิ้ง แบบเสมือนจริง อาทิ ฝึกฝนการสร้างทีมเวิร์ค, เรียนภาษาอังกฤษ, การเขียนโค้ด HTML และสร้างเว็บไซต์ โดยนักเรียนจะต้องฝึกการเขียนโค้ดสร้างเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศตนเองและนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sustainable Tourism” หรือ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศผ่านระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง โดยนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับรางวัลพิเศษเป็นสิทธิ์เข้าใช้โปรแกรมโค้ดดิ้งบนเว็บไซต์ของ “Code Avengers” เป็นระยะเวลานาน 1 ปีเต็ม อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสามารถทางดิจิทัลที่ยั่งยืนสำหรับนักเรียนและคนหนุ่มสาว รวมทั้งเชื่อมโยงช่องว่างทางดิจิทัลของกันและกัน
นายเบน เบอโรวส์ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย ENZ กล่าวว่า “หลังจากประเทศนิวซีแลนด์ปิดพรมแดนเข้าออกนอกประเทศมากกว่า 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ทั่วโลก ตอนนี้ถึงเวลาอันควรแล้วที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับคนทั่วโลก โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศตัวเอง แล้วประยุกต์นำมาเขียนเป็นโค้ดทำเว็บไซต์นำเสนอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับประเทศตัวเอง อีกทั้ง ยังช่วยพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมของนักเรียนแต่ละชาติอีกด้วย”

สำหรับน้องๆจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้ร่วมบอกเล่าความรู้สึกและประสบการณ์
เริ่มจากน้องเล็กสุด ด.ช.กิตติพงศ์ อนันตภูมิ (โอม) เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 บอกว่า ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ทำให้ข้าใจเรื่อง code มากขึ้นครับ และได้ความรู้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ อย่างเช่นเรื่องการเขียนประโยคออกแบบเว็บไซด์ต่างๆครับ แล้วได้ประสบการณ์ในการนำเสนอ รวมถึงได้ฝึกการทำงานเป็นทีมและการนำเสนองานกับคนต่างชาติด้วยครับ
ด.ช.ธนพนธ์ มหาพรรณ (ปุ้น) เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความรู้ในการเขียนเว็บไซต์ ได้ทำงานเป็นกลุ่มกับพี่ๆเพื่อนๆ ได้รู้จักพูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ

นายณัฐภูมิ กิจจานุกิจ (ปัง) เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 บอกเล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการ ผมว่าก็สนุกดีนะครับ ได้เจอและพูดคุยกับน้องๆในทีม และเจอกับผู้คนประเทศอื่นๆ ได้เรียนเรื่องการเขียนโค้ดด้วย เรื่องการเขียนโค้ดนั้นผมเคยมองว่ามัน “นี้มันอะไรนิ! ดูยากจัง” แต่พอทำๆไปก็เริ่มรู้สึกสนุกและเข้าใจมันเหมือนกัน

ขณะที่ นายณัฐพงศ์ กิจจานุกิจ (ปิง) เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 บอกว่า โดยรวมรู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากเป็นประสบการณ์ใหม่ ผมก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เว็บไซต์ที่ใช้กันอยู่บ่อยๆ มันทำกันอย่างนี้นี่เอง นอกจากนั้นก็ได้ทำกิจกรรมกับคนต่างชาติแล้วสนุกมากๆเลยครับ
หน่วยการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) เป็นหน่วยงานรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่รับผิดชอบด้านการสร้างประสบการณ์การศึกษาของนิวซีแลนด์ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการทำงานและเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ โดยในปี 2019 ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และติดอันดับ 3 ประเทศที่มีนโยบายด้านการศึกษา ระบบการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดีที่สุด (จากทั้งหมด 50 ประเทศ) จากผลการสำรวจล่าสุดของ The Economist Intelligence Unit.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวการศึกษานิวซีแลนด์ได้ที่
www.studywithnewzealand.govt.com หรือ Line@nzenglish