ON THE ROCK ร็อกบอกรัก รวมภาพบรรยากาศ ในงานมหกรรมดนตรีร็อก

?รวมบรรยากาศสนุกสุดมัน ส่งมอบความรัก
สร้างความอินไปกับพลังร็อกของทุกคน!

ในงานมหกรรมดนตรีร็อก
ON THE ROCK ร็อกบอกรัก ?