Hertz และ Thriftyคว้ารางวัล Customer Favourite Awards 2021

Hertz (เฮิร์ซ) และ Thrifty (ทริฟตี้) แบรนด์รถเช่าระดับโลก ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้วยใจอีกครั้ง คว้ารางวัล Customer Favourite Awards 2021 จากการเทคะแนนของผู้ใช้บริการจาก Rentalcars.com เว็บไซต์ให้บริการจัดหารถเช่าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ถึง 2 แบรนด์ 2 สาขา ทั้ง Thrifty (ทริฟตี้) สาขาสนามบินเชียงใหม่ และ Hertz (เฮิร์ซ) สาขาสนามบินภูเก็ต ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเครื่องยืนยันมาตรฐานการให้บริการรถเช่าอย่างแท้จริง