Hertz และ Thriftyคว้ารางวัล Customer Favourite Awards 2021

Hertz (เฮิร์ซ) และ Thrifty (ทริฟตี้) แบรนด์รถเช่าระดับโลก ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้วยใจอีกครั้ง คว้ารางวัล Customer Favourite Awards 2021 จากการเทคะแนนของผู้ใช้บริการจาก Rentalcars.com เว็บไซต์ให้บริการจัดหารถเช่าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ถึง 2 แบรนด์ 2 สาขา ทั้ง Thrifty (ทริฟตี้) สาขาสนามบินเชียงใหม่ และ Hertz (เฮิร์ซ) สาขาสนามบินภูเก็ต ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเครื่องยืนยันมาตรฐานการให้บริการรถเช่าอย่างแท้จริง

  • https://www.hertzthailand.com/
  • phatcharin.laha@hertzthailand.com
  • Hertz Thailand
  • บ. พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด
  • www.zapsociety.net | www.prthailand.net | www.prthainews.com | www.zizzigo.net | www.zabprthai.com | www.zabvariety.com | www.weprthai.net
%d bloggers like this: