คุ้มครองสิทธิฯ ส่งต่อความห่วงใย โครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19 “

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเป็นผู้แทนส่งต่อความห่วงใย โครงการ
“ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19 “

ซึ่งบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับ พันธมิตรกว่า 100 องค์กร ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. คุณเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เป็นผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการรับและส่งมอบหน้ากากจำนวน 30,000 ชิ้น จากคุณวีระนนท์ ฟูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ภายใต้ โครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19 “ ที่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับ พันธมิตรกว่า 100 องค์กร ร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จะดำเนินการส่งมอบหน้ากากให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ต่อไป