“ดร.พิมพ์ขวัญ” แนะ ข้อควรรู้คุณแม่มือใหม่ รับมือ Covid-19

“ดร.พิมพ์ขวัญ” แนะ ข้อควรรู้คุณแม่มือใหม่ รับมือ Covid-19

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด นอกจากจะป้องกันไวรัสเข้าตัวแล้ว สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในประจำวันอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยของแม่และเด็ก ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจทำให้คุณแม่กังวลใจว่าลูกน้อยจะได้รับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและควรรับมืออย่างไรให้ลูกปลอดภัย วันนี้ “Dr.Pimkhwan แม่พิมพ์ แม่มือใหม่” แฟนเพจฮิตติดเทรนด์ เสิร์ฟข้อมูลเกี่ยวกับ แนะวิธีการดูแลและรับมือ Covid-19สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มือใหม่ คุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด ควรป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็น หลีกเลี่ยงที่แออัด อยู่ห่างจากคนที่ป่วยไม่เอามือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง ล้างมือบ่อยๆซึ่งการใช้แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ไม่ส่งผลข้างเคียงต่อคุณแม่หรือทารกในครรภ์ กรณีแม่เป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อยังสามารถให้นมลูกได้ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปากรวมถึงการหอมแก้มลูก และเลี่ยงการใช้ภาชนะใส่อาหารและของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หากต้องแยกจากลูก ให้เก็บนมใส่ขวด แล้วให้ผู้อื่นช่วยป้อนนมลูกแทน โดยที่แม่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เด็กทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ COVID-19 จัดเป็นผู้มีความเสี่ยงจะต้องมีการแยกตัวออกจากทารกอื่นและต้องสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน จะเห็นได้ว่าวิธีการดูแลตนเองนั้นจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปแต่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวคุณแม่และเด็กในครรภ์ถึงแม้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะมีวัคซีนฉีดป้องกัน โควิด-19 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการดูแลตนเองนับเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่เราสามารถทำได้หากทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา ครอบครัว ปัญหาทุกอย่างจะสามารถเดินต่อไปได้ ภาวะการแพร่ระบาด โควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ยังตอบ 5 คำถาม เรื่อง COVID-19 กับสตรีมีครรภ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามวิถี New Normal เพราะความปลอดภัยของแม่และเด็ก ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในยุคโควิด


1.การติดเชื้อโควิด19 ในระหว่างตั้งครรภ์ ทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม่?
จากรายงานการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19ในระหว่างตั้งครรภ์ พบว่าการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์นั้นมีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น เช่น เพิ่มโอกาสการต้องเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต(ICU),เพิ่มโอกาสการใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือแม้กระทั่งเพิ่มโอกาสการเสียชีวิต เมื่อเทียบกับการติดเชื้อในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น
เพิ่มโอกาสในการคลอดก่อนกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด19 ค่ะ


2.วัคซีนโควิด19 สามารถฉีดในคนท้อง(สตรีมีครรภ์) ได้หรือไม่?
ปัจจุบัน ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด19 ในสตรีตั้งครรภ์ยังมีจำกัด คงต้องคำนึงถึงข้อดีข้อเสียให้ดีก่อนตัดสินใจฉีดวัคซีน

3.ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด19 ในสตรีตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง?
ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด19ในสตรีตั้งครรภ์นั้นไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป เช่น อาจมีอาการไข้หลังได้รับวัคซีน โดยในสตรีตั้งครรภ์แนะนำให้ใช้ยาพาราเซตามอล ในการลดไข้หลังได้รับวัคซีน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเกิดอาการแพ้วัคซีนได้เช่นเดียวกับการได้รับวัคซีนทั่วๆไป ฉะนั้นควรเป็นข้อพึงระวังสำหรับคนที่เคยมีปัญหาได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆแล้วมีอาการแพ้รุนแรงมาก่อนว่าจะเลือกรับวัคซีนโควิด19หรือไม่

4.จำเป็นต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อนที่จะรับวัคซีนโควิด19 หรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อนฉีดวัคซีนโควิด19 โดยตามคำแนะนำของCDC กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์หลังได้รับวัคซีนโควิด19 ชนิด mRNA เนื่องจากตามทฤษฎีวัคซีนจะไม่ได้เข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์จึงไม่น่าจะมีการกลายพันธุ์ทั้งในตัวคุณแม่และทารกในครรภ์หากเกิดการตั้งครรภ์ภายหลังได้รับวัคซีน

 

5.หากอยู่ในระหว่างให้นมบุตร สามารถรับวัคซีนโควิด19ได้หรือไม่?

ยังไม่มีรายงานด้านความปลอดภัยต่อทารก กรณีมารดาให้นมบุตรว่าวัคซีนผ่านน้ำนมมากน้อยเพียงใด และส่งกระทบต่อทารกอย่างไรบ้างซึ่งมีเพียงข้อสันนิษฐานว่า วัคซีนโควิด19 ชนิด mRNA น่าจะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับทารกแรกเกิดผ่านน้ำนมมารดา ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด19 เช่นเป็นแพทย์
หรือบุคลากรทางการแพทย์ การได้รับวัคซีนน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยป้องกันโรคมากกว่า ทั้งนี้ ดร.พิมพ์ขวัญ ยังฝากแม่ๆทั้งหลายว่าถ้าหากต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพคุณแม่หรือคุณลูก หรือคนในครอบครัว ก็สามารถติดต่อที่โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้เลย เรามี Hotline คอยให้บริการ 24 ชม.

และ ดร.พิมพ์ขวัญ ยังทิ้งท้ายอีกว่า เร็วๆนี้จะมีบริการร้านสินค้าแม่และเด็ก ที่ตอบโจทย์ความทันสมัย ครอบคลุมความต้องการ คุณแม่ท่านใด ที่ต้องการสินค้าสำหรับแม่และเด็ก สามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ ร้าน BabiBam ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ชั้น 1 อีกทั้งผู้สนใจที่ต้องการอัพเดทข้อมูลฮิตติดเทรนด์ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและคนที่คุณรัก สามารถเข้าติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dr.pimkhwan หรือ IG: Dr.pimkhwan แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารสาระดีๆ ที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน